İşletme faaliyetlerinizin son ve nihai kullanıcısı işletmeler olan müşteri gruplarıdır. Yani, işletmenizin ürün veya hizmetlerini başka bir işletmeye satmanızdır. Kurumsal müşterilerle çalışmanın bazı avantajları şunlar:

 • Kurumsal büyüklükteki satışlarla işletme gelirlerini doğrudan büyütme fırsatı
 • Kurmuş olduğunuz sistemin bütün eksiklerini ve yanlışlarını görebileceğiniz daha profesyonel ekiplerce hazırlanmış geribildirimler
 • Firma bilinirliği ve güven oluşturma faaliyetleri için daha geçerli referanslar

 

ÜRÜN GELİŞTİRME NEDİR?

Bir fikrin ortaya çıkmasından başlayarak müşteriye sunulmaya hazır bir değere dönüştürülünceye kadar geçirdiği tüm işlemlerden oluşan süreçtir.

Firmalar; büyümek, pazar paylarını artırmak, kâr etmek; atıl kapasitelerini kullanmak ve rakiplerin yeni ürün geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamak gibi amaçlarla yeni ürün geliştirmek isteyebilirler.

 

ÜRÜN FİKRİ GELİŞTİRME

Yeni ürün geliştirme süreci, fikir üretme aşamasıyla başlamaktadır. Bu aşama, hedef pazar beklentileri ve şirketin amaçları çerçevesinde sürekli bir araştırmayı kapsar. Amaç, en iyi fikri bulmak için mümkün olduğunca çok fikir üretmektir.

Ürünle ilgili yeni fikirler, müşteri beklentilerinin veya teknolojik gelişmelerin yönlendirmesiyle, firma içi ve dışı pek çok kaynaktan üretilir.

Firma içi kaynaklar; yöneticiler, satış elemanları, araştırma geliştirme ve üretim bölümleri vb. olmak üzere her düzeydeki firma çalışanları; firma dışı kaynaklar ise; müşteriler, bilim adamları, rakipler, tedarikçiler, laboratuvarlar, danışmanlar, bilimsel ve teknik konferanslar, reklam ajansları, pazarlama araştırma kuruluşları, ticari birlik ve dernekler, endüstriyel yayınlar vb. olarak sayılabilir.

Her şey bir adımla başlar. Fikir üretme aşamasına geçebilmek için takımınızı toplayıp bir beyin fırtınası toplantısı yapabilirsiniz.

 

 

ÜRÜN GELİŞTİRMEDE BAŞARI FAKTÖRLERİ

 

Ürüne ilişkin faktörler

 • Özgün ve sıradan olmayan bir ürün geliştirmek
 • Rakiplerden farklı olmak
 • Ürünün iyi tasarlanması  ve üretilmesi
 • Müşteri beklentilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi ve bu beklentilerin rakiplerden çok daha iyi (kaliteli ve güvenilir) karşılanması
 • Ürünün doğru konumlandırılması
 • Ürünün, müşterideki şirket imajı ile uyumlu olması

 

Şirkete ilişkin faktörler

 • Üst yönetimin onay ve desteğinin bulunması
 • Ürünün pazara sunum zamanının doğru planlanması ve uygulanması
 • Ar-Ge, mühendislik, üretim, satın alma, pazarlama, finans ve ilgili tüm birim çalışanlarının uyumlu çalışması
 • Güçlü mühendislik temeli ve üretim altyapısının varlığı
 • Potansiyel pazarın ve özelliklerin doğru analiz edilmesi
 • Maliyetlerin doğru tahmin edilmesi, finansal olanakların yeterliliği
 • Bilimsel yöntemlere dayalı, sağlıklı ve hızlı karar alma sisteminin bulunması
 • Ürünün pazara giriş ve tutundurma faaliyetlerinin doğru planlanması