Temel olarak X’ e kadar fiber anlamında kullanılır. Yüksek bant genişliği sunan fiber alt yapılar için kullanılan genel bir terimdir. Burada X fiber kablonun ulaştığı son noktadır. Telekomünikasyon ağlarında fiber kablonun sonlandırıldığı noktaya göre FTTx; FTTN, FTTC, FTTB, FTTH, vb. gibi çeşitli isimlendirmeleri vardır.

 

FTTN (FİBER TO THE NODE)

Düğüme kadar fiber olarak isimlendirilebilir. Santralden saha da bulunan dağıtım kabinlerine kadar fiber kablo, saha dolabından kullanıcıya kadar ki bölümün bakır kablo olduğu yapıdır. Saha dolapları 1-2 km de bir konumlandırılmıştır. Bu yapıda fiber kablonun kullanıcıya mesafesi birkaç km dir. 24 Mbps’e kadar bağlantı hızı sağlanabilir.

 

FTTC (FİBER TO THE CURB VEYA FİBER TO THE CABİNET)

Kabine kadar veya kaldırıma kadar fiber olarak isimlendirilebilir.  FTTN ile benzerlik gösteren yapının farkı saha kabinlerinin 300-400 metrelik alanda konumlandırılmasıdır. Kullanıcının fibere uzaklığı daha kısa olduğu için bağlantı hız 50Mbps’e kadar çıkabilmektedir.

 

FTTB (FİBER TO THE BUİLDİNG)

Binaya kadar fiber olarak isimlendirilebilir. Bu yapı da fiber kablo binalarda sonlandırılır ve buradan kullanıcıya kablosuz veya bakır kablo ile dağıtım yapılır. 100 Mbps’e kadar bağlantı hızı sağlanabilmektedir. Bu yapı ile IPTV sağlıklı bir biçimde kullanılabilmektedir.

 

FTTH (FİBER TO THE HOME)

Eve kadar fiber olarak isimlendirilebilir. Fiber optik kablolamanın evde veya ofiste sonlandığı yapıdır. Tam anlamıyla fiber altyapı olduğu için bağlantı hızı 1000 Mbps’e kadar çıkabilmektedir. Gerçek anlamda IPTV kullanılabilmektedir.