DSLAM Nedir?

İngilizce “Digital Subscriber Line Access Multiplexer” kelimelerinin baş harflerinde oluşan bir kısaltmadır. Türkçe’de “Sayısal Abone Hattı Erişim Çoklayıcı” anlamına gelmektedir.

DSLAM; Bir Network çevre birimi/aygıtına verilen bir isim olup, bir internet servis sağlayıcısında merkezi sistem mekanizması olarak, birçok müşteriye/aboneye DSL bağlantısını tek bir yüksek hızlı ATM hattı üzerinden paylaştırma işlemine yarar.

DSLAM birçok DSL abonesinden gelen sinyalleri toplar, ve yüksek hızlı bir network omurga hattına Çoklayıcı teknolojisini kullanarak iletir.

DSLAM DSL sinyalini aldığı zaman, POTS dağıtıcılı bir ADSL modem aracılığıyla ses ve veri yi algılar; ses PSTN e , veri ise DSLAM a gönderilir, ordanda ATM aracılığıyla Internete çıkar. Aboneye cevabı da ATM sonra DSLAM ve ADSL ile geri gelir.

VDSL modemler VDSL sinyalini üretebilecek DSLAM’lere bağlanırlar, VDSL DSLAM’ler katman iki protokolü olarak EFM (Ethernet in Frist Mile) protokolünü kullanırlar. VDSL teknololojisinde kullanılan taşıma frekanslarının yüksekliğinden dolayı ADSL’e kıyasla daha kısa mesafelerde hizmet verilebilmesine karşın, çok daha yüksek bant genişliklerinden yararlanılabilinir. 200 metreye kadar 100 Mb/s bant genişliğine erişilebilinir. VDSL için FTTB, FTTC, FTTx uygulamaları en uygun çözümlerdir. 8 portlı VDSL DSLAM’ler ile FTTB, daha fazla portu olan VDSL DSLAM’ler ile FTTC uygulamaları uygudur.

Kullanılan ürüne bağlı olarak, DSLAM çoklayıcıları DSL hatlara bazı asynchronous transfer mode (ATM) birleşimleri ile bağlanırlar.

DSLAM Telefon İşletmelerine en hızlı Telefon hat teknolojisini DSL ve en hızlı network omurga teknolojisi olan ATM’i önerir.

Daha fazla DSLAM Telefon İşletmesi, daha fazla abone demektir.

 

DSLAM’a mesafeye göre hız limitleri

1. 25 Mbit/s at 1,000 feet (~300 m)

2. 24 Mbit/s at 2,000 feet (~600 m)

3. 23 Mbit/s at 3,000 feet (~900 m)

4. 22 Mbit/s at 4,000 feet (~1.2 km)

5. 21 Mbit/s at 5,000 feet (~1.5 km or ~.95 mil)

6. 19 Mbit/s at 6,000 feet (~1.8 km or ~1.14 mil)

7. 16 Mbit/s at 7,000 feet (~2.1 km or ~1.33 mil)

8. 1.5 Mbit/s at 15,000 feet (4.5 km or ~2.8 mil)

9. 800 kbit/s at 17,000 feet (~5.2 km or ~3.2 mil)