Back Bone

Kelime anlamı olarak omurga anlamına gelmektedir.

Omurga kelimesi, sistemin geri kalanı için temel desteği sağlayan sistemin en önemli kısmı anlamına gelir. Tüm vücut parçalarını bir arada tutan ve dengede tutan insan vücudunun omurgası gibi, aynı şey ağ yapıları içinde geçerlidir.

Backbone network , ağın farklı bölümlerine temel bağlantı veya omurgasını oluşturan, yüksek kapasiteli bir bağlantı alt yapısı sunan bir ağ olarak tanımlanır. Ağ, çeşitli LAN’lar, WAN’lar ve alt ağlardan oluşur. Bağlantı, bir bina veya çevre bölgedeki yerel bir alanı kapsayabilir veya geniş coğrafi bölgeleri kapsayan küresel bir alana sahip olabilir. Backbone, kendisine bağlı olan ağlardan çok daha büyük bir kapasiteye sahiptir.

Normalde farklı segmentlerdeki kablolama, anahtarlar, köprüler, yönlendiriciler ve ağ geçitlerinden oluşur. Bireysel düğümler doğrudan omurgaya bağlanmaz. Ancak LAN’ları ve ISS’leri veya daha büyük organizasyonel altyapıları aracılığıyla bunu yapar.

 

Backbone Türleri :

1-) Serial Backbone: Seri omurga, tüm omurga mimarisinin en basitidir. İki veya daha fazla bağlı cihazdan ,düğümden oluşur. Ağa bir uzantıya seri olarak bağlanan tek bir kabloyla birbirine bağlanırlar. Şekil 1 , seri omurga mimarisini göstermektedir.

Kullanımı: Arızalara ve sistemin kapalı kalma süresine karşı yüksek duyarlılığı nedeniyle işletme düzeyinde ağ topolojileri için nadiren kullanılır. Yönlendiriciler arasındaki bir bağlantı bozulursa, alternative veri iletim yolları olmadığından tüm ağ bozulabilir. Küçük ağ kurulumlarında kullanılır.

2-) Distributed Backbone: Dağıtılmış omurga anlamına gelmektedir. Ağ cihazları hiyerarşik bir oluşum içermektedir. Birden fazla bağlantıya uyarlanabilir cihazlar, hiyerarşideki cihazları bağlamak için kullanılır.  Dağıtılmış omurga yapısı Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Kullanımı : Serial Backbone ağından farklı olarak Distributed Backbone ağı, kurum çapında bağlantı için çok uygundur. Ağın genişletilmesi ve sorun gidermesi basittir. Ağın katmanları, belki de olduğu gibi kolayca etkilenir ve yönetilir.

3-) Collapsed Backbone: Çöken omurga anlamına gelmektedir. Collapsed Backbone ağ şebekesinin geri kalanını destekleyen gerçek omurga veya merkezi bağlantı olarak hizmet eden bir tek fakat yüksek özellikli yönlendirici kullanır. Omurga olarak, çeşitli ağlardan gelen trafiği uygun şekilde idare etmek için yüksek hesaplama gücü ile karakterize edilir. Bu kurumla birlikte, tüm ağ bu tek yönlendiriciye bağlıdır ve bu da ağı son derece savunmasız kılar. Yönlendirici herhangi bir nedenden ötürü düşerse ağın tamamı da aynı şekildedir. Şekil 3’ de Collapsed Backbone yapısı gösterilmiştir.

Kullanımı:  Bu tür omurga topolojisi temel olarak, iki farklı alt ağ türünün etkin bir şekilde bağlanması ve yönetilmesi gerektiği durumlarda uygulanabilir.

4-) Parallel Backbone: Paralel omurga olarak adlandırılır. Kuruluşlar çok güçlü ve güvenilir bir omurga ararken, parallel bir omurga seçmelidirler. Bu omurga, merkezi bir düğüm kullanması nedeniyle daraltılmış bir omurganın bir varyasyonudur. Paralel bir omurga, birden fazla yönlendirici veya anahtar olduğunda yinelenen bağlantılara izin verir. Her anahtar ve yönlendirici iki kabloyla bağlanır. Her bir cihazı birbirine bağlayan birden fazla kabloya sahip olması sayesinde, kurum genelinde ağın herhangi bir alanı ile ağ bağlantısı sağlar. Şekil 4 ‘te Parallel Backbone yapısı gösterilmiştir.

Kullanımı: Paralel omurgalar diğer omurga ağlarından daha pahalıdır. Çünkü diğer ağ topolojilerinde daha fazla kablo gerektirmektedir. Hangi işletme çapında topolojinin kullanılacağına karar verirken bu önemli bir faktör olsa da, bunun maliyeti, artan performans ve hata toleransı ekleyerek yarattığı verimlilikten kaynaklanmaktadır. Çoğu kuruluş, ağda kritik cihazlar varken parallel omurga kullanır.